11 april 2016

an Apron... / een Schort.

The Original APRON
De Originele Schort. 

Eigenlijk gaat er nog wat meer aan vooraf, maar laten we beginnen op zondag 13 december 2015.
Ik mocht een workshop geven in Het Fries Museum: Kantbreien voor Beginners.
Aan het einde van een leuke middag, kwam Gieneke van Het Museum naar me toe. Of ik een project wilde doen. Reuze nieuwsgierig maakten we een afspraak in januari 2016. Ze had me al een beetje verteld waar het over zou moeten gaan. De schort. (Hierboven: Foto van Ammerins Moss)
Ik had de schort natuurlijk al gezien bij de opening van de tentoonstelling Breien! in oktober, maar alleen foto's gemaakt van de onderkant en de bovenkant. Het was niet bij me opgekomen om meer foto's te maken.

Actually, the story begins even before the point I'm about to tell you all about. It started on Sunday, December 13. I had just ended a lovely afternoon of a class on Beginners Lace in The Fries Museum. (english site!).
Gieneke met up with me and asked me if I had any interest in a certain project. Very curious about it, we made an appointment to meet in January 2016. She hinted it would involve the Apron on display at that point. (My friend Ammerins took this picture for me). Of course I had seen the Apron at the opening of the Breien! exhibition. But I had only taken pictures of the top and bottom. 

Om enigszins voorbereid aan het gesprek te beginnen, had ik Ammerins gevraagd (met haar Museum jaar kaart!) of zij een foto van de schort voor mij wilde maken. Zodat ik een beetje het idee had hoe het er ook alweer uit zag in 1 geheel. Ik knutselde na de observatie van de foto's meteen een swatch in elkaar om te kijken dat wat ik had bedacht, ook zo zou uitpakken.
Het eerste wat me opgevallen was was de diversiteit aan brei-richtingen


To come prepaired to the meeting, I had asked my friend Amy (she has a membership to the Museum) to sneak in go to the museum and take a picture. That way I could make a swatch. The first thing I noticed was the multitude of knitting-directions

Hier zie je mijn aantekeningen over breirichting en vooral de volgorde. Aantallen en vormen.
Ik hoefde de onderkant van het schort niet te breien (zaaddozen van de Lelie bloem).

Here a brief note on the knitting directions and order of knitting. Numbers and shapes.
I was allowed to omit the bottom pattern of the apron (sead pods of the Lilyum Flower).

Hier een foto uit een boekje wat ik heb van Otto Beyer Verlag (no 62) waar het patroon in afgebeeld staat: Lotus Bloem kleedje. Er was wel een patroon, maar dat moest besteld worden (destijds in 1920). Ik heb dus zelf het hele patroon uitgeteld en geswatched om te kijken hoe het in elkaar zat.

"Het originele schort  is gemaakt door Eelkje Tilma uit Grou in 1927, ze gaf het aan koningin Wilhelmina cadeau en het is nu onderdeel is van de Koninklijke verzamelingen in Den Haag. Eelkje had zich laten inspireren door het kleedje met de naam Lelie in een van Beijers Kunstbreiboeken, die toen zeer populair waren en in oplagen van vele duizenden zijn verschenen". 

A picture of the booklet I have by Otto Beyer Verlag (no 62) with the basic pattern for the Lotus Flower Doily. A pattern was available but it had to be ordered (back in 1920). And I didn't have it, so I had to do all the calculations and placements myself. Then swatching to see if it matched and fitted.

"The original apron is made by Eelkje Tilma from Grou in 1927, she made it as a gift for the Dutch Queen Wilhelmina. The apron is now part of the Royal Collection in The Hague. Eelkje was inspired by the Lelie pattern in one of Otto Beyers pattern booklets, which were very popular in that time and had been circulating in the thousands". 
Gieneke legde uit dat ik de schort na mocht breien, het hoefde niet 1 op 1 te zijn, maar een 'indruk' van het patroon. De zaaddozen zijn een beetje raar rond, terwijl de rest van de patronen hoekig zijn. Die mocht ik dus achterwege laten. 


Gieneke explained I was allowed to make a 'copy' of the apron. No need to be exactly like the original, but main characteristics needed to be visible. So, the weird round sead pods were omitted. Everything else in the apron has angles. 


Foto boven: 
Ik ben dus in het midden begonnen; de ruiten. De onderkant van de schort wordt als eerste gebreid vanaf de ruiten. Daarna de bloemen en de blaadjes met achtergrond patroon.
Ik heb erg veel ervaring met Shetland patronen, maar dit is duits! Alles stapelt anders. De steken varieren schokken weinig van elkaar, alleen de volgorde zorgt al voor enorme verschillen! Heel leerzaam dus. En helaas, tijdrovend. 


Picture above: 
I started in the centre of the apron: the diamonds. The bottom half of the apron is worked first. Then the flowers, petals and back ground pattern.
I have much experience with Shetland patterns, but this is German! Everything stacks differently!
The stitch-groups are surprisingly similar to each other, but the order in which they are worked makes for a huge difference in appearance! Very educational for me, but also very time consuming.


Bang.
En toen gebeurde er iets wat ik niet zag aankomen. Ik werd bang. Heel erg bang. Dat ik de deadline niet zou halen. Dat ik het allemaal wel erg leuk bedacht had, maar wat als het niet werkte??
Wat als het véels te groot zou worden. Of dat ik iets fout had gedaan en moest uithalen en misschien wel overnieuw moest beginnen?? Dat mijn reputatie op het spel stond en de morele druk van '... voor een Museum...'  breien best wel heel erg spannend was...
Ik begon te voelen, waarvan ik vermoedde dat Eelkje er ook last van gehad zal hebben (breiend voor de Koningin!), dat er best veel op het spel stond, met zo'n project. 

Afraid. Very afraid. 
And then something unexpected happened. I became afraid. Very afraid. What if I couldn't make the deadline. That I could have thought of many things but not everything. What if my calculations were wrong?? What if the size would be wrong, or if I had made a mistake and had to frog it all and start over?? My reputation was on the line and the pressure of '... knitting for The Museum...' got too much for me?
I started to realise that the pressure Eelkje must have felt, knitting for the Dutch Queen, must have been sort of paralyzing too. 


Toen eenmaal de onderkant 'klaar' was, begon de stress pas echt. Diverse malen op diverse naald maten opgezet. Ik wist dat het overdwars gebreid was, maar hoe kon ik er voor zorgen dat het niet te groot werd, genoeg zou rekken en toch in vorm zou blijven.
Ik moest maar eens doen wat ik al mijn leerlingen tijdens de workshop vertel: kijken naar de techniek en daar conclusies uit trekken. Een gaas patroontje rekt van nature best wel lekker op. Maar de onderkant was in recht heen en averecht terug en héél open.
De bovenkant zou in Shetland  "Beads" gebreid worden, recht heen en recht terug.
Regel: Bij Shetland patronen (in wol!) krijg je altijd een bonus: je breit 80% en je krijgt (door de rek) 20% gratis erbij.
Dé oplossing zou zijn: op kleinere naalden (1,5mm) en dan ook op de juiste manier aanhechten en dan komt alles goed (ja, ja....


Once the bottom part was 'done', the stress got to me good. I swatched and tried numerous needle sizes and stitch numbers to get it right. It had to be just the right size. I knew it was worked in a different direction, but how could I make sure it would stretch to the right size and stay in shape at the same time.
I had to take a bit of my own advice, I always tell my students (in my knitting classes): take a close look at the technique and draw your conclusions from that. A mesh pattern that stretches naturally.
The bottom half of the apron was worked in stockinette and very open.
The top half would be worked in Shetland lace "Beads" and in garter stitch.
Rule: in Shetland lace (in wool) you work 80% and get a 20% bonus due to the garter stitch and stretching!
The conclusion would be: smaller needles and the right amount of spacing to attach both parts to each other would make it all come together (fingers crossed). En toen... klopte het niet. Wanneer ik op deze manier door zou gaan, zou ik NOOIT mijn deadline halen. Had ik het nu goed gedaan of niet??
Nee.
De naald maat klopte. Het patroon klopte. Maar hoe ik het aan elkaar zette, de juiste verhoudingen ONDANKS de steek grootte, klopte niet.
Dus...
Moest ik diep ademhalen en Deel 1 van Deel 2 scheiden. Door de gebruikte techniek ging dat gelukkig wel goed.
(Na een flink glas Pepsi Max/Cola ging het al beter).  

And then... It didn't work. When I would continue in this manner, I would NEVER make my deadline. What happened?
The needle size was good. The pattern was right. But the way I attached the 2 parts wasn't right. DESPITE the stitch size, I was wrong.
So...
Took a deep breath and detached Part 1 from Part 2. Thanks to the technique I used, that went well.
(Drinking Pepsi Max Cola helped a lot too)...


Toen Deel 2 af was, had ik 50.000 steken gebreid op 1,5mm naalden (met mijn breiriem als hulp!) en zat er 384 meter in een lapje van amper 43cm lang. Dat moest genoeg wezen.
Snel de lussen aan de zijkant opgepakt en een mini ruit in gebreid. Per ongeluk wéér niet nagedacht maar dat pakte later goed uit. 

By the time that Part 2 was done, it had 50,000 stitches, on US000 needles (with some support of my knittingbelt) and 419y of yarn in it and it was only a 17" long piece of knitted 'fabric'. That had to do.
Quickly picked up the loops on the side and worked with the same small sized needles a row of smaller diamonds. I didn't think about it, but it worked out in the end. 

Soms, soms heb je een beetje geluk. De rand. Há! Na een uiterst korte observatie bleek het exact dezelfde rand te zijn die ik in mijn R/each shawl had gebruikt!!! Dat was makkelijk.
Maar... omdat de deadline nu wel akelig dichtbij kwam, heb ik hem ingekort. Dat zou het breien makkelijker maar vooral sneller maken.
Tja.
Je zou denken dat ik dat er zó even door heen jaag. Maar nee. Laat ik eerlijk zijn; een strijd van begin tot eind. Hoe meer ik er over na dacht, des te moeilijker werd het! Wat?? Ja! Er leek geen einde aan te komen en ik kreeg bij de 65e keer kortsluiting in mijn koppie. Het lukte gewoon niet meer.
De deadline was al een week opgeschoven, maar het leken eerder minuten dan dagen.
Ik kon gewoon niet meer ontspannen. Het was me te veel.
De 66e punt heb ik wel 5x over moeten doen. Ik had de moed al opgegeven. Ik zou het niet meer halen.
Dag reputatie.
Ik heb gehuild.
Dat het zo ver moest komen.
De volgende dag. Ik móest door. En plotseling, na de laatste bocht, lukte het toch! Het einde was in zicht. En ja. Ik heb het gehaald.
Zou het Eelkje net zo zijn vergaan?? 


Sometimes, sometimes you have a bit of luck. The edge. Hey! I recognised it! That was the very same edge I had used in  my R/each design. That was good fortune!
But, with the deadline looming, I had to crop it. That would make knitting easier but more importantly, quicker.
Well...
You might assume it would. But the stress had me in a choke hold. It was full out battle. The more I thought about it, the more it got to me. What?? Yes! It seemed like a day that never ended.
At the 65th point of the edge, I wás at the edge. Or rather, rock bottom.
Eventhough the deadline had  been moved to a week later, it felt like minutes rather than days extra.
I just couldn't relax anymore and knitting was hell. Point 66 had to be reknitted over 5 times. I just couldn't do it anymore. I gave up.
I would miss the deadline.
Bye bye reputation.
I cried.
It has come to this, this is the end.
The next day. I hád to work on it again. Suddenly, after the last corner was turned, the finish was in sight. I could make it! And I did.
Would Eelkje have felt the same?? 


Het breien zat er op. Er moesten echter nog delen aan elkaar genaaid worden! Deel 1 en deel 2 zaten alleen aan elkaar vast door de rand. Nu nog alles in de juiste verhouding aan elkaar zetten. Zondag heb ik een uur gezeten om 300 lussen aan elkaar te verbinden. Dat ging goed. Maar zou het houden tijdens het opspannen??

Knitting was done. Part 1 and Part 2 were only attached by the edge and still needed to be joined in the centre. With the right technique, on Sunday, I made sure the 300 loops were attached to each other but would it hold during blocking?? 


HET MOMENT VAN DE WAARHEID. 


Zoals ik in het begin al zei: je kunt het allemaal wel mooi uitpluizen en bedenken, maar werkt het ook zo? Deze keer: JA. 


THE MOMENT OF TRUTH


As I have mentioned earlier: one can think of a lot of things beforehand, and do calculations, but does it work in end?? This time: YES it does. 
Weet je nog dat ik zonder erbij na te denken de bovenste rand met de kleine ruiten aan Deel 2 had gezet?? Omdat dat in tricot was, en Deel 2 niet, maar wel met dezelfde kleine naald is gebreid, was het veel kleiner. Het pakte goed uit: nu is de schort dus bovenaan smaller en meer gedetailleerd dan onderaan. Een hele opluchting.

Remember I had added the small row with diamonds on top of Part 2, without thinking it through?
Because it is worked in stockinette with the same small sized needles and with a different attach ration than the other side, it turned out smaller. That turned out to be a good thing: the apron is now more narrow on top (as it should be) and with finer details. Quite a relief.  
Gauw op de motor naar de stad gereden (ook ter ontspanning) om een lapje katoen te halen voor de tailleband.
Op spelden en door de naaimachine. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan, maar in 1x goed gegaan! 


A quick trip on my motorcycle to the city (a relaxing trip) to get some cotton for the waistband.
Pin it on and sew it onto the apron. I've never done that before but it went smooth. 

Eindelijk.

Finally.
Klaar... Gelukt.


Done. I did it.


For now: No pattern available. Too many messy notes. Sorry.


Pattern: An Apron.

Design: Otto Beyer  and a bit of Monique Boonstra.
Yarn: 1ply Gossamer by Jamieson & Smith (100% Wool)
Yardage: 1152m or ~1270y
Needles: 1,5mm (Part 1 and top diamonds) and 2mm (edge and bottom)
Size:
Top: 66cm or 26" wide (knitted)
Bottom: 100cm or 39" wide (incl. edge)
Lenght: 93cm or 36.5" (incl. cotton waistband and edge).

Start: January 19 2016
Deadline: April 3 2016


En nu: hangt mijn schort op de pop in het Museum, tot 28 Augustus 2016!


And now: my apron is on the model in the Museum, until August 28, 2016!
Dank aan Liesbeth Kriekaard voor deze foto!

Thanks to Liesbeth Kriekaard for this picture! 


DANK je wel, Gieneke en Het Fries Museum! 

Many, Many thanks to Gieneke and The Museum

14 maart 2016

Sterling

Soms, soms hoeft het niet zo moeilijk. Soms krijg je een doos met garen en dan ga je zitten en gebeurt het gewoon. De kleur. Het gevoel. En het juiste moment.
Lotus Yarns Silky Cashmere. De naam zegt het al... Zacht met glans...

Sometimes, sometimes it doesn't have to be that difficult. Sometimes you get a box of yarn and you sit down and it just happens. The colour. The feel. And excellent timing.


Het enige wat het nodig heeft is tijd. En voor je het weet heb je een lange mooie zachte glanzende shawl van (net) meer dan 2meter! Het patroon is zelfs zo, dat de uiteindes bijna gelijk zijn en je hem in 1x kunt breien.
Dan rest er niets meer dan alles lekker om je heen te slaan en te genieten!


The only thing it needs is time. And before you know it you have 80" of luscious soft and shiny shawl. It is even designed so that both ends look very similar. No grafting needed!
Then it is time to wrap all that around you and enjoying every second of it.
Pattern: Sterling.
Design: A Passion For Lace... / Kantwerk.nl
Yarn: Lotus Yarns "Silky Cashmere" 2 skeins (365m/55gr) 686m or 750y.
Size: 16" x 80" or 40cm x 204cm.
Needle: US3 and US4 (for casting on), 3,25mm en 3,5mm (voor het opzetten).


Dit ontwerp is gemaakt in samenwerking met "Het Wolhuis". Daar kunt u dit garen kopen en het patroon.
Het patroon is ook verkrijgbaar via Ravelry, Etsy en u kunt het aanvragen bij Kantwerk.nl

This design has been made in cooperation with "Het Wolhuis". You can purchase the yarn and the pattern at that website/location. But it is also available on Ravelry, Etsy and you can mail me via Kantwerk.nl25 januari 2016

Esha Knit-a-Long

Ik heb speciaal deze swatches gemaakt om het belang van garen keuze duidelijk te maken. Zoals je wel kunt raden, houd ik zelf van de dunnere garens. Maar het hoeft niet altijd meteen ultra dun of gossamer te zijn. 
Echter, met Shetland kant is het wel bepalend welk garen je kiest, zodat de dikte niet afleid van het kant patroon. Hoe dunner het garen, des te beter zie je het patroon. (Paars op 1,5mm, oranje handgesponnen op 2,5mm en blauwe Zitron Filisilk op 3,5mm). 

 I’ve made these swatches to show the importance of yarn choices. You can already guess that I'm fond of the finer yarns, and it doesn’t have to be thread or gossamer all the time. But with Shetland lace, a bigger yarn can distract a lot from the pattern.
The blue is worked in 3,5mm needles with Zitron Filisilk yarn.
THe orange is handspun on 2,5mm needles and the purple is on 1,5mm needles (Gossamer cashmere).


Een close up van de 2 grotere lapjes. Je kunt de ribbels duidelijk zien en vooral bij het blauwe (vind ik) leiden de ribbels erg af van het kant patroon. Door de ribbels wordt het ook nog eens erg rekbaar en had het lapje zelfs nog wel op naald 3mm gebreid kunnen worden.


A close up of the two larger swatches. You can clearly see the ridges of the garter stitch. I think they distract too much from the lace pattern. Due to the garter stitch, it becomes very stretchy and with the lace pattern, this would have been a bit better if worked on 3mm needles instead.


De reden waarom ik dit vertel?? Omdat er een Knit-a-Long komt! Van de Esha shawl.
Samen met een groep breiers (niet alleen in NL!) lekker breien en kletsen én elkaar helpen!
In deze shawl wordt er geoefend met kantpatronen die je vaak terug kunt vinden in Shetland kant.
Elk diamantje wordt gevuld met een patroontje en die worden steeds een beetje moeilijker.
Omdat de diamantjes niet zo groot zijn, en alles netjes binnen de lijntjes blijft, kun je bijvoorbeeld iedere week 2 rijen met diamantjes breien.
Het hoeft niet in heel dun garen maar dat maakt het wel mooier...

The reason I'm telling you this?? Because there is going to be a Knit-a-Long for the Esha shawl!
A great opportunity to knit this shawl with friends from all over the globe!
In this shawl, you can learn patterns that occur frequently in Shetland lace. With each patterned diamond, difficulty rises a bit. For instance, you can knit 2 rows of diamonds per week.
The shawl can be knitted in fine lace yarn, but you don't have too. In my opinion it will look better if you do.

Ik heb gekozen voor een rand in een andere kleur, zodat je tijdens het breien duidelijk kunt zien welke steken van de shawl zijn en die van de rand.
Het hoeft niet meteen in donker garen, ik heb onlangs een foto gehad van iemand die na de workshop de Esha in prachtig lichtblauw garen had gebreid! Dank je wel Joke Verbruggen voor de foto.


The shawl doesn't need to be worked in a dark yarn or with another colour for the edge. I did that, so it would be clear, that when you are knitting on the edge, which stitches are of the shawl and which are for the edge.
It can be worked in a lighter yarn, just look at the shawl Joke Verbruggen made in fine lace yarn, after she took my workshop for knitted lace. Thank you Joke for the photo.Dus doe je mee?? Je kunt meedoen via de groep "A Passion For Lace..." op Ravelry.

So, are you in?? You can join the chat at the "A Passion For Lace..." group on Ravelry.

Knit-a-Long: Official start Februari 1 (or any time before and/or after)...
Pattern: Esha.
Design: MoniqueB for A Passion For Lace...
Needles: 2,5mm or US 1,5
Yarn options:  1039 - 1094 yards (950 - 1000 m) as in the original example
Habu N-75:  2/48NM 100% Merino in 1 cone Grey and 1 cone Black (2400m/100gr)
Atelier Het Wolbeest: Lace  100% Superwash Merino 1200m/100gr.
Jamieson & Smith 1ply Gossamer 1/16NM 1600m/100gr (Of hier voor de NL kopers)

Or similar yarn, preferably 1000m + per 100gr / 1100y + per 100gr.

Enjoy!

4 januari 2016

The Shetland Stars Shawl (Rectangle!) (aka The Outlander Shawl).

In een vorige post (DEZE) vertelde ik over het ontstaan van een shawl ontwerp. Dat is inmiddels een half jaar geleden. Er is hard gewerkt door mijn test-breisters. DANK JE WEL!
Ik ben zelf ook nog druk bezig met de vierkante versie, vooruitgang is helaas even erg langzaam. Daar komt verandering in, spoedig!

In a previous post (THIS one), I told you all about the development of a shawl design. That was 6 months ago. My testknitters have been working very hard. THANK YOU!!!
 I'm still working on the square version, progress is slow. Soon, it will pick up speed again! De rode shawl is gebreid door DominiqueBe (haar naam op Ravelry). 
The red shawl has been made by DominiqueBe (her Ravelry name). 

Om er voor te zorgen dat meer mensen dit ontwerp kunnen maken, heb ik gekozen om 2 versies te schrijven. Niet iedereen wil een héle grote vierkante shawl (of heeft daar de tijd voor) en is blij met een rechthoekige shawl. Daarom ben ik erg blij dat NU al de rechthoekige shawl als patroon beschikbaar is!

To make sure that more people can knit this design, I've chosen to write 2 files. Not everyone wants a large square shawl (or has the time to make it). They are happy with a rectangle version. And that's why I'm glad I can offer just that, right NOW!

De "Fawn" shawl is gebreid door seaglass (haar naam op Ravelry). 

The "Fawn" shawl has been made by seaglass (her Ravelry name). 

De prachtige sterren zie je terug in de rand en zul je zeker goed zichtbaar kunnen dragen. Het is toch een patroon wat niet vaak voorkomt in kanten shawls en ontwerpen. 

The gorgeous stars are worked in the border and are very visible during wearing. It is a pattern you hardly see in lace knitted items. 
Je breit eerst de border, dan meteen het midden. Dan brei je nog een border en die zet je vast aan het laatste stuk van het midden. Zodra dat allemaal aan elkaar vast zit, dan brei je de eenvoudige rand er omheen. 


 First you knit the border, then you work the centre pattern. Then, you work another border and graft that onto the other end of the centre. To close it nicely, you work an edging all around.

Het wordt niettemin best nog een lange shawl. Het hangt van je persoonlijke brei-hand af, maar het kan varieëren van 190cm - 218cm lengte! (of hoe hard je durft te blocken!)
Best lekker om te dragen en toch luchtig.

Nevertheless it will be rather a large shawl. It depends on your personal knitting style but it could run up from 34" to even 38"! (Or how fierce you dare to block it!)
That is a lot to wrap yourself into!

Pattern: The Shetland Stars Shawl (formerly known as: The Outlander shawl)
Design:  A Passion For Lace... (Only in English so far, Nederlandse vertaling komt er aan!)
Shape:   Rectangle minimum approx: 34" x 75" (red) or 38" x 86" (Fawn)
Yarn:    (red) Midara Micro 1600m/100gr (Estonian fine lace yarn) approx. 2400y or 2200m.
              (fawn) Jamieson & Smith Gossamer 1600m/100gr (Shetland) approx. 2400y or 2200m
Needle: 2mm or US0 (circular if prefered: 16" for main knitting and 32" for the edge (mainly to
              hold all picked up loops). Straight needles will do fine also (carbon, bamboo, metal,
              anything you want...)

The pattern has 4 charts, NO written rows, and explains how to work the edge (wrap & turn).

There is an option to join in on the knit-a-long (not a mystery this time) to help each other to keep it going until the thing  shawl is done...
Join the "A Passion For Lace... " group on Ravelry.

So... Enjoy!!!14 december 2015

Een hele fijne Kerst. A merry little Christmas. God Jul. Joyeux Noël. Frohe Weihnachten. Häid jõule.

Een klein lichtje voor de Kerst. Met een beetje kant... En een beetje pluis! (mohair)

A little light for Christmas. With a little lace and fur.. (mohair)
 Of  / Or Cashmere...

F-Light is een eenvoudig patroontje, je breit het plat en naait het dan om het glaasje heen (voorbeeld instructies met foto's).

F-Light is a simple pattern, you work it flat and seam it together to fit the glass. (tutorial with pictures).
Pattern: (FREE!) F-Light
Design: MoniqueB.
Yarn: 1/13NM Cashmere (Red) or 1/16NM Mohair/Merino by ColourMart
           Left overs approx 30m or 40y.
Needle: 3mm or US 2,5
Available in Dutch & English.

Het patroon heeft Charts en geschreven rijen. En foto's hoe je het lapje in elkaar zet zodat het om het (cola/klein bier) glas past.

ALLEEN VOOR NL: je kunt een pakketje bestellen (zonder glas!) voor E 2,50 met 1 kleur en E 3,25 voor 2 kleuren (of 2x dezelfde) en  E 4,00 voor 3 (ook in grijs). (inclusief verzendkosten).
Stuur een berichtje. (er zijn 40 pakketjes beschikbaar, helaas OP=OP!)

The pattern is written & charted and a tutorial how to seam this and put it on the glass. A 4" tall soda glass was used. A little tealight

(Only for The Netherlands; a package is available with yarn to make this

Veel plezier!

Enjoy!


26 november 2015

Throwback Thursday!

Habu 2/48NM 100% Merino (2400m/100gr) 

Tip 1: 

Any time you are working with very fine yarn, sometimes on a cone, I recommend that you pull gently on the yarn for the length you will need to knit one row. 
This way, tension will remain throughout knitting all stitches. 
When you only pull short ends, you might pull too hard and the yarn can snap. 
If you have a yarn 'lazy Kate', you can put the cone on it, and pull out a length of yarn you think you need for 1 row. The yarn can curl back on itself, or even create knots, especially when it's a 1ply. That can be fixed with a pin and gently pull on the loop to unwind the knot.
Williesman yarn / thread holder (Etsy)

Tip 1:
Wanneer je met heel dun garen breit, soms vanaf een cone, haal dan zo'n lengte van het garen er af dat je in 1x je rij kunt uit breien. Op die manier blijft de spanning op de draad gelijk.
Wanneer je telkens korte rukjes geeft aan het garen tijdens het breien, kan het garen ongewild knappen. Vooral wanneer het een 1ply is. Heb je misschien een 'lazy Kate' dan kun je daar je cone opzetten en zachtjes aantrekken.
Het wil nog wel eens gebeuren bij een 1ply, dat het draad gaat krullen en/of in de knoop raakt. Met een speldje kun je voorzichtig het knoopje ontrafelen. 


Jamieson & Smith 1ply Gossamer in Natural white 1/16NM (1600m/100gr) 

Tip 2: ALWAYS finish the row! Don't end half way and put the work down. Try to estimate the working time for one row. Lace yarn can be very delicate and might break or pull a large loop into your work. When you work the complete row, tension will be the same and it stores better too. Tequila Sunrise (Sheherazade 2/36NM) 1800m/100gr


Tip 2:
Probeer ALTIJD de naald helemaal uit te breien. Niet halverwege ophouden en wegleggen. Kijk op de klok hoe lang je over een rij doet, zodat je niet onnodig hoeft te stoppen. Zo voorkom je draadbreuk en dat lussen te groot worden. Kant garen is erg breekbaar wanneer het nog niet gebreid is. De spanning van je draad blijft zo over de hele naald hetzelfde en het werk wordt egaler.


A yarn bowl can come in handy too; this way, the ball of yarn doesn't hop around the ground or couch.

Een garen kom kan ook erg handig zijn. Op die manier danst je bolletje garen niet over de grond of bank! 


Todd pletcher yarn bowl (Etsy
Happy Knitting!
Lekker breien! 


1 oktober 2015

Mystery Knit a long!


R/each 

R/each-ing out to anyone that is knitting lace and wants something else.
A Semi Circular shawl with several techniques to entertain the intermediate skilled lace knitter.

The YARN: 
Dye for Wool Baby Camel//Merino 480m/100gr

The shawl will weigh 122 gr = ~590m 


The use of 2 colours is highly recommended, as is the fuller yarn. 
I’ve chosen a 1 ply yarn, to make some pattern parts come out better.
The main (LIGHT) colour is light and will be used for 81% of the skein. 
The contrasting (DARK) colour is darker and will be used for 40% of the skein.
Instructions will be charted and with written out rows.

Needles: 3,5mm or US4
In this design:
Shetland lace pattern 
Estonian lace pattern with nupps 
Slipped stitches 
working with 2 colours
Clues release
First clue: Nov 1 
Second Clue: Nov 10 
Third Clue: Nov 20 
Forth Clue: Nov 27
The pattern is E 3,50 and after the knit-a-long Dec 1 E 5,-
This would make an excellent gift for Christmas! A warm Wrap for the Winter.

Een shawl in een halve cirkel vorm met verscheidene technieken om de gemiddelde kantbreister leuk bezig te houden.
Het gebruik van 2 kleuren wordt aangeraden om onderdelen van het patroon beter uit te laten komen.

Het Garen:

Dye for Wool Baby Camel//Merino  480m/100gr


De shawl weegt 122gr = ~590m 


De hoofdkleur is licht en zal voor 80% gebruikt worden. 
De bijkleur is donker en zal voor 40% gebruikt worden.
Het patroon zal groot en deels gechart zijn,
Het bevat: 
Shetland kant patroon 
Estlands kant patroon met nupps 
Slipped stitches en het werken met 2 kleuren tegelijk.
Het patroon komt vrij in 4 delen.
1e clue: 1 November 
2e clue: 10 November 
3e clue: 20 November 
4e clue: 27 November.
Het patroon kost eerst E 3,50 en na de Knit-a-long E 5,-
Mooi op tijd klaar vóór dat het Kerst wordt en het is een prachtige warme shawl voor de winter.

25 september 2015

Roe

In 2014 was ik voor de tweede keer op Shetland. (klik hier wanneer je het toch nog even terug wilt lezen). Ik wandelde toen op Muckle Roe. Mooi, groen, rood en lekker rustig. 

 Back in 2014, I was on Shetland soil for the second time. (click here if you want to read about it again). I walked on Muckle Roe; it's green, red, silent and very pretty. 


 Genoeg inspiratie voor een nieuw patroon. Omdat zo'n eiland alleen maar uit rotsen bestaat met gras, heide en schapen (en wat mensen) er op, begin je op andere manieren te kijken. Structuren, kleuren, dieptes. 

 Plenty of inspiration for a new pattern. Because the island consists of rock with only grass, heather and sheep (and some people)living on it, you start to look at things in a different way. Structures, colours, perspectives, depth perception.

Dit garen is van Fyberspates (100% Cashmere) maar helaas niet meer leverbaar. Ik vond de kleur zo mooi en het patroon leek erg op het landschap van Muckle Roe. Jammer genoeg had ik al wat gemaakt met het garen, dus ik moest ander garen zoeken bij dit ontwerp. 

The yarn for this design was by Fyberspates (100% Cashmere) but unfortunately discontinued. I liked the colour very much as it resembled the landscape of Muckle Roe.
Also, I'd run out of yarn for a full shawl, I had played with the cashmere before... So I could use this for another yarn. 


In juni gaf ik een workshop in Limburg bij Het Wolbeest. Het leek me leuk op speciaal voor de workshop een nieuw patroontje te ontwikkelen en Alexandra was van plan om speciaal garen te verven. Ik koos fris groen! En dat bleek prima te passen bij het patroontje wat ik al had. 


In June I gave a workshop in Limburg at Het Wolbeest. I thought it would be fun to create a new design for the workshop to practise on and Alexandra was planning to dye some wool especially for the occassion. I chose a fresh green! And that was very suitable for the pattern I already had started on. 


 Het zijn 2 eenvoudige kantpatronen die in elkaar overlopen. Maar in het ene patroontje zit wat reliëf met averechte steken aan de voorkant. Zo wordt het niet saai en wisselen ze elkaar netjes af. Je kunt dus eigenlijk ook kiezen om maar 1 patroontje te gebruiken voor de hele shawl.

I've used 2 simple lace patterns, which flow into one and another very smoothly. The 'second' pattern has a bit of depth to it, with purled stitches in the front. This way, alternating the patterns keeps it interesting and you can even choose to use just one for an overall pattern. 
Een eenvoudige rand die aan wordt gebreid en je hebt een mooie zachte fris groene shawl! (of een andere kleur die je leuk vind).

Adding a basic patterned edge and you can wear a very nice fresh green shawl! (or any other colour you choose!) 
Dit patroon is verkrijgbaar als kit: Garen en patroon HIER.
This pattern is also available as a kit: Yarn and Pattern HERE.


Pattern: ROE
Design: A Passion For Lace... / Kantwerk.nl  for Atelier Het Wolbeest
Yarn: 100% Superwash Merino 1200m/100gr  
Needle: 3,5mm or US4.
Size58cm x 178cm  / 23” x 70” after blocking  

Ravelry Link for pattern only. (NL & ENG)
Etsy link for pattern only. (NL & ENG' 


It is WoolWeek again, tomorrow. I will not be there, but by posting this and thinking about it, I wish everybody that is attending a lot of woolly fun